Wróć do listy

Skorzystaj z programu „Mieszkanie dla młodych”


Dla kogo jest usługa

Dla każdego, kto spełni wszystkie poniższe wymagania:

chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić mieszkanie albo dom, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić mieszkanie albo dom,
bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić kredyt,
ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat – możesz złożyć wniosek jedynie do 31 grudnia tego roku. Jeśli masz co najmniej troje dzieci – nie musisz spełniać tego warunku.
nie jest – ani wcześniej nie był – właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),  

jeśli jednak posiadasz część ułamkową (na przykład połowę lub jedną czwartą) mieszkania lub domu jednorodzinnego – możesz skorzystać z programu MdM,

nie przysługuje mu i nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),
nie jest i nie był właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),

jeśli był współwłaścicielem budynku mieszkalnego – nie może skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.

Program MdM jest nadzorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie formalności związane z programem MdM załatwisz w wybranym przez Ciebie banku komercyjnym, który współpracuje z BGK. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to umowa między spółdzielnią mieszkaniową a lokatorem. Zgodnie z tą umową lokator może mieszkać w lokalu, który nie jest jego własnością, oraz może nim rozporządzać, czyli na przykład może sprzedać lub wynająć mieszkanie innej osobie. Lokator musi zapłacić za możliwość mieszkania w takim lokalu (wkład budowlany) oraz opłacać comiesięczne opłaty. Prawo do takiego lokalu jest dziedziczne, czyli np. można przekazać taki lokal w testamencie. Lokator może wykupić takie mieszkanie – wtedy lokal staje się jego własnością.

Dla kogo jest usługa

Dla każdego, kto spełni wszystkie poniższe wymagania:

chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić mieszkanie albo dom, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić mieszkanie albo dom,
bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić kredyt,
ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat – możesz złożyć wniosek jedynie do 31 grudnia tego roku. Jeśli masz co najmniej troje dzieci – nie musisz spełniać tego warunku.
nie jest – ani wcześniej nie był – właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),  

jeśli jednak posiadasz część ułamkową (na przykład połowę lub jedną czwartą) mieszkania lub domu jednorodzinnego – możesz skorzystać z programu MdM,

nie przysługuje mu i nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),
nie jest i nie był właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),

jeśli był współwłaścicielem budynku mieszkalnego – nie może skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.

Program MdM jest nadzorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie formalności związane z programem MdM załatwisz w wybranym przez Ciebie banku komercyjnym, który współpracuje z BGK. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to umowa między spółdzielnią mieszkaniową a lokatorem. Zgodnie z tą umową lokator może mieszkać w lokalu, który nie jest jego własnością, oraz może nim rozporządzać, czyli na przykład może sprzedać lub wynająć mieszkanie innej osobie. Lokator musi zapłacić za możliwość mieszkania w takim lokalu (wkład budowlany) oraz opłacać comiesięczne opłaty. Prawo do takiego lokalu jest dziedziczne, czyli np. można przekazać taki lokal w testamencie. Lokator może wykupić takie mieszkanie – wtedy lokal staje się jego własnością.

Rozwiń tekst

Co musisz zrobić

Wybierz mieszkanie albo dom jednorodzinny, który chcesz kupić.
Wybierz bank, w którym chcesz wziąć kredyt hipoteczny. Zapoznaj się z aktualną lista banków, które biorą udział w programie MdM. 
Umów się na spotkanie w wybranym banku. Tam omówisz szczegóły związane z kredytem i dofinansowaniem oraz dostaniesz wniosek o dofinansowanie. Bank poinformuje Cię o innych dokumentach, które musisz dostarczyć.
Złóż wniosek o dofinansowanie razem z wnioskiem o kredyt w banku, w którym chcesz wziąć kredyt. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć jednocześnie w kilku bankach. Umowę kredytu podpisz z bankiem, który zaproponuje Ci najlepsze warunki spłaty kredytu. Pamiętaj, że wniosek o dofinansowanie wkładu własnego możesz złożyć jedynie do 30 września 2018 r.

Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy w tym roku nie skończyły się już środki przeznaczone na wypłaty dofinansowania. Informację na ten temat znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. W takiej sytuacji wniosek możesz złożyć od 1 stycznia następnego roku.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, musisz rozwiązać umowę najmu i wyprowadzić się z mieszkania. Zrób to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.

Jeśli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musisz zrzec się tego prawa w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.

Społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu to umowa między spółdzielnią mieszkaniową a lokatorem. Zgodnie z tą umową lokator może mieszkać w lokalu, który nie jest jego własnością, ale nie może nim rozporządzać, czyli na przykład nie może sprzedać tego mieszkania innej osobie, ale może je np. wynająć. Lokator musi zapłacić za możliwość mieszkania w takim lokalu (wkład mieszkaniowy) oraz opłacać comiesięczne opłaty. Prawo do takiego lokalu nie jest dziedziczne, czyli np. nie można przekazać takiego lokalu w testamencie. Lokator może wykupić takie mieszkanie – wtedy lokal staje się jego własnością.

Rozwiń tekst

Kiedy otrzymasz dofinansowanie

Dofinansowanie dostaniesz:

jako ostatnią transzę należności wobec dewelopera – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy deweloperskiej),
jako ostatnią transzę wobec spółdzielni mieszkaniowej – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy o budowę lokalu),
na rachunek sprzedającego jako ostatnia część należności wobec niego jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które zostały już oddane do użytkowania,
wypłaty dokonywane są zgodnie z datą, którą wskażesz we wniosku (we wniosku trzeba wskazać kwartał i rok przewidywanej wypłaty).

Rozwiń tekst

Ile możesz otrzymać

podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 10% wartości odtworzeniowej – jeśli jesteś singlem albo jesteście małżeństwem, ale nie macie dzieci,
wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtworzeniowej – jeśli wychowujesz jedno dziecko (własne lub przysposobione), 20% – jeśli wychowujesz dwoje dzieci, 30% - jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci,
wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania albo domu jednorodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na większe mieszkanie, na przykład o powierzchni użytkowej 55 m2, to dofinansowanie dostaniesz do 50 m2, a do pozostałych 5 m2 już nie.
Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz dostać dofinansowanie do 65m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.
zapoznaj się z informacjami o wysokości dofinansowania w Twojej miejscowości (wysokość dofinansowania jest aktualizowana co 6 miesięcy).

Wartość odtworzeniowa to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika odtworzenia. Wskaźnik odtworzenia to zmienna wartość, którą wylicza się w oparciu o koszt budowy 1 m2 mieszkania w konkretnej lokalizacji. Inny będzie koszt budowy 1 m2 mieszkania w Warszawie, a inny w Gdańsku.

Rozwiń tekst

Wymagania dotyczące mieszkania lub domu

Mieszkanie albo dom muszą spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2 – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej- otwórz plik w nowym oknie,
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2 – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej- otwórz plik w nowym oknie,
cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć ustalonego limitu. Zapoznaj się z aktualnymi limitami cenowymi w Twojej miejscowości (limity są aktualizowane co 6 miesięcy).

Pamiętaj, że wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej, a jesli wychowujesz co najmniej troje dzieci – do 65 m2 powierzchni użytkowej.

Rozwiń tekst

Wymagania dotyczące kredytu

Kredyt musi spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

bank, w którym zamierzasz wziąć kredyt, musi mieć zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapoznaj się z aktualną lista banków, które biorą udział w programie MdM,
kredyt możesz wziąć tylko na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego,
kredyt musisz wziąć na co najmniej 50% ceny tego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
kredyt musisz wziąć na co najmniej 15 lat w polskiej walucie (złoty).

Rozwiń tekst

O czym musisz pamiętać

nie możesz sprzedać, wynająć, użyczyć mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia jego kupna. Nie możesz również zmienić sposobu użytkowania na inny niż mieszkaniowy (na przykład nie możesz otworzyć w tym miejscu gabinetu stomatologicznego albo prywatnego przedszkola). Jeśli to zrobisz, musisz zwrócić część dofinansowania. Kwota do zwrotu będzie wyliczona według wzoru: (kwota uzyskanego dofinansowania) x 60 (czyli liczba miesięcy, która pozostała do zakończenia tych 5 lat). Oznacza to, że jeśli po 4 latach osoba - która uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000 zł - sprzeda mieszkanie, będzie musiała zwrócić 4 000 zł, bo (20 000) x (12:60) = 4 000 zł,
nie możesz kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły to mieszkania i domy, które dostaniesz w spadku,
przez 5 lat od kupna mieszkania albo domu – nie możesz spłacić całego kredytu ani jego części - jeśli przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania.

Rozwiń tekst

Informacje dodatkowe

Wniosek i informacje o potrzebnych dokumentach dostaniesz w banku, który bierze udział w programie MdM.

Masz pytania? Napisz na adres [email protected] lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Rozwiń tekst

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865).


Zródło: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-mieszkanie-dla-mlodych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem